Van Hall Larenstein stelt lector Competitive Dairy Farming aan

De Agrarische hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heeft de Chinese Molly Chen aangesteld als lector Competetive Dairy Farming. Samen met studenten zal ze onderzoek gaan doen naar het vraagstuk ‘Hoe creëer je een concurrerende melkveehouderij die duurzaam en maatschappelijk verantwoord produceert?’

Chen werkt normaal gesproken als docente aan de de China Agricultural University in Beijing. De komende vier jaar zal ze echter in Friesland wonen en werken.

Bron: Leeuwarder Courant