Veevoerderproducenten helpen melkproductie te verhogen

Nu het melkquotum binnenkort wordt opgeschort denken veel melkveehouders na over het opvoeren van de melkproductie. Daarin kan de komende jaren een grote rol zijn weggelegd voor de veedoederindustrie, zo luidde deze week de boodschap tijdens een bijeenkomst in het Friese Follega voor buitendienstmedewerkers van mengvoerleveranciers.

Door nieuwe ontwikkelingen op veevoergebied is het mogelijk de melkproductie van koeien op te krikken zonder dat het welzijn van de dieren er onder lijdt. De mengvoedersector verwacht de komende tijd dan ook een forse toename van de bedrijvigheid.

De mengvoederindustrie wil daarbij het gebruik van meer krachtvoer voorkomen. Door toevoeging van mineralen, plantaardige oliën en kruidenextracten hebben koeien minder duur en milieubelastend krachtvoer nodig om toch hogere hoeveelheden melk te produceren, zo is de boodschap. Daarnaast zorgt de afnemende verspilling van dure eiwitten voor hogere winsten voor melkveehouders, zo is al uit Amerikaans onderzoek gebleken.

Bron: Leeuwarder Courant