Vergroening op bedrijfs- en regionaal niveau

Op 10 december jl. heeft het Drents Agro Cluster gediscussieerd over het beleid rondom vergroening van de landbouw. De nieuwe collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gaan van start en er zijn kansen voor een versterking van de wisselwerking met de GLB vergroeningseisen. Lees hierover meer in het verslag en de presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gegeven.

Verslag DAC – Vergroening 2015-12-10

Presentatie Wilfried Heijnen, Waterschap Hunze & Aa’s
Presentatie Jan Gerrit Deelen, Directie Europees Landbouw & Visserijbeleid en Voedselzekerheid
Presentatie Bert Wiekema, ANV Drenthe