Waarde zuivelexport fors gedaald

De totale waarde van de Nederlandse zuivelexport kwam vorig jaar uit op 6,6 miljard euro. Dat is tien procent minder dan in het voorgaande jaar.

De daling is volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) voornamelijk te wijten aan de lagere melkprijzen. Die stonden in 2015 onder druk door een verminderde vraag uit China en een toename van de Nederlandse melkproductie met 7,7 procent.

In de cijfers is de export van Nederlandse kindervoeding op basis van zuivelingrediënten niet meegenomen. Die groeide in 2015 met vijf procent en was goed voor een totale waarde van zo’n twee miljard euro.

Bron: Leeuwarder Courant