Website Bio-economie in de Non-Food sector van start

Op deze website willen zij u informeren over het project Bio-economie, de deelprojecten en de organisaties zoals de contactpersonen met wie u contact op kunt nemen voor verdere informatie.

Het project Bio economie in de non-food sector ontwikkelt nieuwe materialen, waarbij grondstoffen gespaard worden en het milieu wordt ontzien. Door de ontwikkeling van biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën en de ontwikkeling van biobased producten, draagt dit project bij aan een duurzame economie en aan het verminderen van de CO2 productie.

Bio-economie in de Non-Food sector bundelt in de periode 2015-2018 Duits-Nederlandse ontwikkelingsprojecten, met de focus op innovatieve producten en materialen, nieuwe groene routes, biobased producten voor de woningbouw en kennistransfer.

Het project ondersteund kleine en middelgrote ondernemingen bij de ontwikkeling van nieuwe biobased producten en toepassingen, in samenwerking met kennisinstellingen.

Met bedrijven en kennisinstellingen uit de regio wordt gewerkt aan concrete innovaties op het gebied van 3D printing, microspuitgiet toepassingen, duurzame vezels, biosubstraat, biochar, biobased woningbouw en een biobased fietspad. Daarnaast worden grensoverschrijdende netwerken en kennisoverdracht in het kader van de bio-economie verder ontwikkeld.

Meer informatie vindt u op: www.bioeco-edr.eu