“Wij hebben de taak om de planeet te redden”

CONGRES – Perspectieven van het bio-based bedrijfsleven, daarover ging het, twee dagen lang, in Papenburg.

PAPENBURG – Rond de 200 deskundigen, overwegend uit Duitsland en Nederland, maar ook uit Israël, Finland en uit Australië, kwamen eind juni naar het tweedaagse congres “Eco-innovaties met biomassa” in Papenburg. Voor de zesde keer heeft het Kompetenzzentrum 3N uit Werlte, in samenwerking met de Landwirtschaftskammer Niedersachsen, het “Eco-congres” georganiseerd. Het congres werd gefinancierd vanuit het project “Bio-economie in de non-food sector” door de Europese Unie, Land Niedersachsen, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en zeven Nederlandse provincies, waaronder Drenthe, Groningen en Friesland, in het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG V A-programma. De deelnemers werden begroet door Reinhard Winter, van de Landrat Emsland en Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe. In hun voordracht ging het om duurzame regionale samenwerking ter bevordering van de bio-economie evenals de trends en vooruitzichten voor bio-based materialen in Europa.

“Bio-based producten hebben het moeilijker op de markt omdat zij duurder zijn dan conventionele producten”, concludeert Dr. Corette Corbey van de Nederlandse Federatie Bio-economie. Dat kan gecompenseerd worden door passende afvalregelgeving, naast bevordering van de EU om bio-based producten te gebruiken. Ook de, destijds lage olieprijs, bemoeilijkt de introductie van polymeer, voor bijvoorbeeld bio-based PET-flessen, aldus Dipl. Phys. Michael Carus van het nova-Intituut in Hürth. Een voorbeeld daarvan is dat wereldconcern Coca-Cola, die gedurende een langere tijd flessen met plantaardige bestanddelen gebruikte en gepland had om PET-flessen te gebruiken die volledig bio-based zijn, intussen het project heeft gestopt. Carus bekritiseert dit, bio-based producten zijn substantieel kostenbesparend terwijl dat niet geldt voor de aardolie-industrie. Daarnaast is het imago van biomassa niet goed, ook daaraan moet nog gewerkt worden.

Bio-economie projectpartner Prof. Dr. Ing. Heinrich Wigger van de Jade Hochschule, stelt duurzame bouwmaterialen samen uit herwinbare, recyclebare en milieuvriendelijke stoffen. Zijn conclusie luidt dat goed verwerkt, duurzaam isolatiemateriaal, niet onderdoet voor de conventionele isolatiematerialen.

BamboefietsVele verschillende bio-based producten zijn gepresenteerd, van een houten fietshelm, waarvan de beschermende binnenkant uit cellulose bestaat, tot T-shirts van houtvezels, fietsen met een frame van bamboe en bio-based laminaten.

De voordracht van ethicus Dr. Uta Eser van het Büro für Umwelttechnik in Tübingen liet zien waar wij, 25 jaar na de conferentie van de Verenigde Naties over Omgeving en Ontwikkeling in Rio, staan. Elk jaar word de “Earth Overshoot Day” vroeger bereikt. Dat is de dag waarop het verbruik van natuurlijke grondstoffen, de capaciteit van de aarde om deze grondstoffen te herproduceren, overstijgt. Dit jaar valt die dag op 2 augustus. Om onze ecologische voetafdruk in lijn te brengen met de aanwezige finiete grondstoffen zijn drastische maatregelen nodig. Daarbij zijn ecologische innovaties met biomassa en de inzet van onbewerkte grondstoffen een eerste stap in de goede richting.

“In de bio-economie moet men beschikken over een lange adem”, aldus Prof. Dr. Ralf Kindervater (BIOPRO Baden-Württemberg Stuttgart). Hij waarschuwt ervoor om alleen Bio-economie clusters op te bouwen terwijl het makkelijker is om te beginnen bij het inzetten van innovaties in bestaande productieketens. “Wij hebben de taak om de planeet te redden”, zo deed hij een beroep op de congresbezoekers.

In daaropvolgende voordrachten ging het om het nieuwe gebruik van mest evenals moeraslandbouw en algen. Bijvoorbeeld de presentatie van het gebruik van paddenstoelen in verpakkingsmateriaal door Bio-economie projectpartner Roland van Driel (Mycelco, Emmen). De diverse aspecten van bio-based producten en het gebruik daarvan door het project “Bio-economie in de non-food sector” werden toegelicht door Anita Buijs (EDR). Emiel Elferink (Greenlincs) maakte inzichtelijk wat de mogelijkheden voor ondernemerszijn en hoe zij bij de innovatieve ideeën van het Bio-economie project betrokken kunnen raken.

Langs de rand van het congres presenteerden vele ondernemingen en ondernemers zich met hun producten en projecten. De internationale deelnemers knoopten contacten aan en wisselden ideeën uit met betrekking tot een duurzamere economie.