Zuivelsector tevreden met melkveebesluit

De Nederlandse landbouw- en zuivelorganisaties zijn tevreden over de maatregelen van staatsecretaris Sharon Dijksma om na de afschaffing van het melkquotum de melkveehouderij op een verantwoorde wijze te laten groeien. Dat meldden LTO Nederland, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NJAK) in een gezamenlijke verklaring.

Volgens de organisaties sluiten de maatregelen aan bij wat de sector voor ogen heeft: een melkveesector die ‘grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar geproduceerd wordt binnen de milieuvoorwaarden’.

Bron: Leeuwarder Courant