Zuivelsector wil koe zoveel mogelijk in de wei

Bij de uitbreiding van melkveebedrijven moeten regionale en lokale overheden meer aandacht hebben voor de weidegang. Dat zegt de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). Volgens de belangenvereniging maken gemeenten en provincies bij de vergunningverlening te weinig afspraken over zaken als weidegang en de redelijkheid van de hoeveelheid grond ten opzichte van de veestapel.

Volgens de NZO is zoveel mogelijk weidegang niet alleen goed voor het dierenwelzijn, maar draagt het ook bij aan een positief beeld van de Nederlandse zuivelsector.

Bron: Leeuwarder Courant